Onze dienstverlening omvat elk aspect van corporate communicatie. Daarbinnen zijn we gespecialiseerd in financiële communicatie. Wij adviseren zowel genoteerde als niet-genoteerde bedrijven en implementeren projecten op het gebied van:

  • Complexe communicatievraagstukken rondom de ondernemingstrategie, positionering van de onderneming, investeringen, ingrijpende veranderingen/reorganisaties, fusies, ovemames en crisissen.
  • Reputatiemanagement: het opbouwen, bijsturen, behouden van de juiste beeldvorming van de ondememing door (damagecontrol / issuemanagement).
  • Corporate governance-, compliance- transparantie issues en stakeholdermanagement.
  • Issues rondom het topmanagement of Raad van Commissarissen (bijvoorbeeld persoonlijke profilering in de pers, persoonlijke media-advisering/begeleiding/ training).
  • Jaarverslaggeving (financieel, integrated reporting (IIRC), duurzaamheidsverslaggeving GRI).