Profiel

Profiel

Onze dienstverlening omvat elk aspect van corporate communicatie. Daarbinnen zijn we gespecialiseerd in financiële communicatie.

Reputatie en vertrouwen zijn in financiële communicatie cruciaal, zowel extern als intern. Helder communiceren voorkomt dat er misverstanden of zelfs onjuiste feiten in omloop komen.

De diensten en producten die we aanbieden, zijn altijd gebaseerd op een helder advies. “Doe wat je zegt en zeg wat je doet” is te allen tijde het uitgangspunt. Het spreekt dan ook vanzelf dat advies en uitvoering hand in hand gaan. En dat voor de communicatie de inhoud altijd ons vertrekpunt is; de vorm is secundair.

De juiste inhoud voor de juiste doelgroep, in de juiste vorm en op het juiste moment. Dat zijn de kenmerken van effectieve financiële communicatie. Daarbij kijken wij niet alleen extern, maar houden we ook nadrukkelijk rekening met de interne doelgroepen.Veel corporate of financiële besluiten en ontwikkelingen leggen een claim op de motivatie en attitude van de medewerkers. Interne communicatie is dan een sleutelfactor voor succes en dus een krachtig managementinstrument. Voorwaarde om dit doeltreffend te laten functioneren, is dat niet alleen boodschappen en intenties de organisatie in worden gebracht, maar ook signalen uit de organisatie worden opgevangen.

We zijn in elk opzicht een betrouwbaar bureau. Logisch, gezien ons werkterrein. We bieden een zeer persoonlijke service en zijn tegelijk groot genoeg om omvangrijke opdrachten aan te kunnen. Veel van onze adviezen werken we zelf uit, alleen of samen met anderen. We beschikken hiervoor over een netwerk van (internationale) partners en specialisten. Daarnaast zijn we gewend nauw samen te werken met banken, accountants, M&A-adviseurs en advocatenkantoren. Al meer dan zeventien jaar vullen we op die manier, tot tevredenheid van onze opdrachtgevers, aan wat zij aan kennis, ervaring of capaciteit nodig hebben. Structureel of ad hoc, projectmatig of op interimbasis.