Fair use

Fair use

Deze site mag niet worden gebruikt op een manier die andere internetgebruikers kan hinderen of anderszins het goed functioneren van deze site, de hierop gepresenteerde informatie en/of de achterliggende programmatuur kan aantasten. Het is evenmin toegestaan om afgesloten onderdelen van de website te gebruiken onder een valse naam of door beveiligingsmaatregelen te omzeilen.