Dienstverlening

Dienstverlening

Corporate

Financieel

Ontwikkelen corporate communicatieprogramma

Ontwikkelen financieel communicatieprogramma

Communicatie rondom

 • Milieueffectrapportages / publiekssamenvatting
 • Complexe issues

Ontwikkelen financieel communicatieprogramma

 • (Jaar)cijfers / reguliere investor relations
 • Investeringsprogramma’s
 • (ingrijpende) veranderingen zoals reorganisaties en herstructureringen
 • Transacties (fusies, overnames, verkoopactiviteiten aandelenemissies)
 • Crisis

Interim-communicatiemanagement

Projectmanagement

 • Coördinatie/ organisatie turnkey jaarverslagtrajecten
 • Ondersteuning uitvoering communicatiestrategiën

Jaarverslagen

 • (advisering over financiële verslaglegging, integrated reporting (IIRC), MVO verslaglegging (GRI G4) conceptontwikkeling, schrijven en realisatie)

Marketingcommunicatie financiële instellingen

Onderzoek

 • Quick scan financiële stakeholders
 • J&A/TNS NIPO Stakeholder Panel
 • Jaarverslagonderzoek
 • Persmonitoring
 • IR audit

Ontwikkelen content, schrijven / redigeren

 • Brochures, leaflets
 • Speeches
 • Presentaties
 • Artikelen
 • Milieueffectrapportages / publiekssamenvatting
 • Nieuwsbrieven

Ontwikkelen content, schrijven / redigeren

 • Jaarverslagen en interimberichten
 • Persberichten
 • Issuemanagement
 • Voorbereiden argumentaties, vragen en antwoorden
 • Alle relevante in- en externe documenten aan stakeholders bij herstructuering, crisis en transacties
 • Jaarverslagsites
 • Presentaties voor persconferenties / bijeenkomsten
 • Ondernemingsplannen
 • Informatiememoranda / prospecti
 • Sociale jaarverslagen
 • Advertenties

Vormgeving tot en met realisatie

 • Corporate brochures
 • Brochures, leaflets
 • Huisstijl
 • Bedrijfsfilm
 • Events (als onderdeel van communicatieprogramma’s)

Vormgeving tot en met realisatie

 • Jaarverslagen
 • Dynamische (jaarverslag)websites
 • Bochures / leaflets
 • (financiële) advertenties
 • Presentaties
 • Videoclip/ animaties
 • Organisatie van persconferenties / events (als onderdeel van communicatieprogramma’s)