Jaarverslagen

Jaarverslagen

In de loop der jaren hebben we voor tal al dan niet beursgenoteerde ondernemingen jaarverslagen gemaakt, in totaal meer dan tweehonderd.

De meeste van deze opdrachten zijn uitgevoerd als turn key project, inclusief concept- en tekstontwikkeling, redactie, vormgeving en realisatie.

Steeds vaker omvat zo’n project ook de productie van een publieksversie van het jaarverslag, die in toenemende mate losstaat van de – voor velen zeer ontoegankelijke – wettelijk verplichte financiële verslaglegging.